Åtvidabergs Hundklubb - ÅHK

 

ÅRETS HUND Åtvidabergs Hundklubb

 

Gemensamma regler för Årets hund:

Pris till Årets Hund delas ut i grenarna Lydnad, Rallylydnad, Agility (S, M och L) och Utställning.

Föraren/utställaren ska vara medlem och tävla för Åtvidabergs Hundklubb. Om annan än den ordinarie föraren tävlar hunden ska även den tävla för ÅHK.

Endast resultat från officiella tävlingar/utställningar räknas.

Kvalificeringsåret är 1 januari – 31 december.

Föraren ansvarar själv för att korrekta resultat skickas in. 

Dina tävlingsresultat skickas senast 31 januari till atvidabergshundklubb@gmail.com. Bifoga kopia på resultatlistorna.

Priset delas ut på Årsmötet.

 

Årets lydnadshund

2 resultat från officiell tävling räknas.

Om två hundar har samma poäng, vinner den hund som har fått högst resultatpoäng på enskild tävling.

Poängberäkning

Resultatpoäng           Startklass          Klass 1                Klass 2                Klass 3

1:a pris                          15p                       25p                       35p                       50p

2:a pris                          10p                       20p                       30p                       40p

3:e pris                           5p                         10p                       15p                       20p

0 pris (fullföljd)          1p                           2p                        5p                        10p

LP                                   10p                       20p                       30p                       40p

Tilläggspoäng

1 poäng per startande i klassen som du har slagit. (Ex. Du placerar dig som 2 av 10 starter ger dig 8 extra poäng

Klassvinst  ger 20 poäng

SM-1 plac = 500p, 2-plac=400p, 3-plac=300p, 4-plac=200p, 5plac=100p

 

Årets Agilityhund 

Föraren ska tävla för ÅHK.

Det är de fem (5) bästa resultaten som räknas. 2 hopp, 2 agility och 1 valfritt.

Tävlingsresultaten omräknas till poäng baserat på placering, antal starter i klassen, klassens svårighetsgrad och ev. tilläggspoäng.

Priset ”Årets Agilityhund” delas ut till bästa X-small/Small, Medium och Large/X-largehund.

Om två hundar har samma poäng, vinner den som hund som har bästa enskilda placering.

Poängberäkning

Placeringspoäng             Placeringspoäng SM
1:a -100p,                          500p

2:a - 80,                              400p

3:a - 60,                              300p

4:a - 50,                              200p

5:a - 40,                              100p

6:a - 30,                              80p                                                          

7:a - 20,                              60p                                    

8:a - 15,                              50p

9:a - 10,                              40p

10:a – 5                              30p

Tilläggspoäng

1 poäng per startande i klassensom du slagit. (Ex1. Det är 30 starter i klassen och du blir 12a. 30-12= 17p. Ex2 Det är 87 starter och du vinner. 87-1=86p).

Pinne/SM pinne =10p

Svårighetskoefficienter
Klass 1 x1,0

Klass 2 x 1,3

Klass 3 x 1,5

Placeringspoäng + Tilläggspoäng x koefficient. (Ex. 5plac=40p. Det är 56 startande

56-5=51p. Du tävlar i klass2 och får pinne.  40p+51p+10p=101p x 1,3=131,3p)

 

Årets rallylydnadshund

Föraren måste tävla för ÅHK.

Fem (5) resultat från officiella tävlingar räknas

Om två hundar slutar på samma poäng, vinner den som har fått högst resultatpoäng på enskild tävling.

Poängberäkning

Resultatpoäng               Nybörjare             Fortsättning          Avancerad          Mästare

100-90p                          7p                         8p                        9p                        10p

89-80p                           5p                         6p                        7p                        8p

79-70p                           3p                         4p                        5p                        6p

69-0p                             1p                         1p                        1p                        1p

Tilläggspoäng

2 p för placering 1-3

1 p för placering 4-6

2p för resultat med 100p

 

Årets Utställningshund

Ägare eller handler måste vara medlem i ÅHK.

Endast officiella klasser som stambokförs räknas.

Fem resultat från officiella utställningar räknas.

Om flera hundar får samma poäng vinner den hund som fått högst poäng på enskild utställning.

Skicka hundens registreringsnummer och stamtavlenamn samt de fem datum med resultat du önskar räkna med till atvidabergshundklubb@gmail.com senast 31 januari.

Poängberäkning

Exellent = 3p

BIR =25p

BIM=25p

BIG 1-2 =25

BIG 3-4 =15p

Konkurrensplacering 1-2  = 10p

Konkurrensplacering 3-4 = 5p

Cert/Nordiskt cert/Cacib =30p