Åtvidabergs Hundklubb - ÅHK

 

 


 Vi startar upp med dagaktiviten på fredagarna (Vardagslydand för alla)

Mer information 


 

 

Aktuellt kursutbud på Åtvidabergs Hundklubb

Länk till kursanmälan >> Formulär kursanmälan

Valpkurs
Krav: Valpens ålder från 12 veckor upp till 8 månader.
Innehåll: Här läggs grunden för hundens fortsatta utveckling. Ett litet axplock ur kursprogrammet: Kontaktövningar, allmän visitation, hundens beteende, koppelträning, inkallning, ledarskap, miljöträning, och friskvård. Efter genomförd kurs är du väl förberedd att fortsätta med Grundkurs. Kurstillfällena varvas med teori & praktik på träningsplan/samhället/skogen.
Instruktör: 
Kursdag: 
Antal tillfällen: 8
Kostnad: 800kr
Deltagarantal: max 8st
 
Grundkurs
Krav: Hundens ålder från 5 månader.
Innehåll: En kurs för dig som vill kunna ha grundläggande hantering av hunden. Vi fokuserar på samarbetet mellan dig och din hund. Vårt mål är att ni skall få så bra kontakt som möjligt i varierande situationer där det förekommer olika former av störning. Vi kommer även gå igenom lite grundläggande moment som man har användning av i sin träning med hunden. Inkallning, sitt, ligg mm. Här pratar vi om vad som kan inträffa i hundens utveckling som gör att vi gemensamt måste jobba mot målet att få en lugn och stabil hund. Träningen fokuserar på glädje, gemenskap och kontakt. All träning är bra träning och oavsett vad man tänkt att göra i framtiden så passar denna kurs alla. Vi sätter era mål i fokus och lägger grunderna så att ni kan gå vidare och utvecklas tillsammans med hunden mot framtida mål.
Instruktör: 
Kursdag: 
Antal tillfällen: 8
Kostnad: 800kr
Deltagarantal: max 10st
 
Vardagslydnad 
Krav: Hunden bör fyllt 5 månader.
Innehåll: Den här kursen riktar sig till dig som kanske redan gått Grundkurs och vill ha mer träning i vardagssituationer och inte har några mål mot tävlingslydnad eller liknande. Vi tränar bl.a. på kontakt, hundmöten, inkallning och gå i koppel. 
Instuktör: 
Kursdag: 
Antal tillfällen: 8 tillfällen
Kostnad: 800kr
Deltagarantal: max 8
 
Lydnad Startklass
Krav: Genomgått minst Grundkurs eller motsvarande.
Innehåll: I den här kursen kommer vi träna på alla moment som ingår i Lydnadens Startklass. 
Instruktör: 
Kursdag: 
Kostnad: 800kr
Deltagarantal:  max 6 st
 
Rallylydnad Fortsättning
Krav: Genomgått minst Rallylydand Nybörjare.
Innehåll: På denna kurs fortsätter vi med banträning i Nybörjar- och Fortsättningsklass, detaljträning, högerhandling och börjar träna moment som ingår i Avancerad och Mästare.
Instruktör: 
Kursdag: 
Antal tillfällen: 8. 
Kostnad: 800kr
Deltagarantal: max 10st
 
Rallylydnad Samträning
Krav: Genomgått minst Rallylydand Fortsättning och kan träna utan instruktör.
Innehåll: I samträningsgruppen kommer ni överrens om vem som anvarar för vilket kurstillfälle med att ta fram övningar och banor för kvällen att träna på. I gruppen hjälper ni varandra för att komma framåt i träningen. 
Ansvarig: 
Kursdag: 
Antal tillfällen: 8. 
Kostnad: 400kr
Deltagarantal: max 10st
 
Agility Nybörjare
Krav: Hundens ålder minst 12 månader vid kursstart. Genomgått Grundkurs eller liknande. För att kunna delta fullt ut i alla övningar krävs att hunden kan arbeta lös. 
Innehåll: Vi går igenom grunderna för inlärning av de olika hindrena och enklare handling. Vi tränar på olika kombinationer och hur du som förare ska hjälpa hunden på bästa sätt runt en bana. Vi jobbar med ett ekipage i taget, så det kan bli viss väntan mellan övningarna.
Instruktör: 
Kursdag:  
Antal tillfällen: 4 / 8
Kostnad: 600kr / 800kr
Deltagarantal: max 6st
 
Agility Fortsättning
Krav: Genomgått Agility Nybörjare eller liknande. Hunden bör kunna minst grunderna på alla hinder för att kunna klara av denna kurs. Vi tränar med hunden lös.
Innehåll: I den här kursen fortsätter vi att träna på kombinationer med målet att klara hela banor. Vi tränar handling och olika svängar. Vi jobbar ofta med ett ekipage i taget, så det kan bli viss väntan.
Instruktör
Kursdag: 
Antal tillfällen: 8
Kostnad:  800kr
Deltagarantal: max 6st
 
Spår Forts.
Krav: Genomgått minst Spår Nybörjare eller liknande. Viss utrusting krävs som sele och spårlina.
Innehåll: Vi går vidare med spårens svårigheter. Olika terräng, underlag mm.  
Instruktör
Kursdag
Antal tillfällen: 8
Kostnad: 800kr

Deltagarantal: max 6st

Viltspår Anlagsklass
Krav: inga förkunskaper krävs. Viss utrusting behövs så som sele och spårlina.
InnehållVi tränar Viltspår med mål att uppnå anlagsklass eller högre. Vi tränar i olika skogar runt Åtvidaberg.
Instruktör
Kursdag
Antal tillfällen: 8
Kostnad: 800kr

Deltagarantal: max 8st