Åtvidabergs Hundklubb - ÅHK

 

Vår Policy

Åtvidabergs Hundklubb - lokalklubb i Östergötlands Kennelklubb

... är en förening som utgör en sammanslutning av hundintresserade. Klubben har idag ca 400 med­lemmar. Ändamålet är att sprida kunskap om hundar, träning och deras skötsel, samt främja intresset för hunden. Klubben bildades 1971 och blev lokal­klubb i Östergötlands Kennelklubb 1988.

Målsättningen är att på olika sätt bidra till stimulerande aktiviteter för hundägare och hund, god hundhållning samt att bevaka hund­ägarnas intresse i olika instanser. Hundägarna har lättare att göra sin röst hörd om man agerar genom en förening.

Policy för Åtvidabergs Hundklubb 
(Reviderad 2013-09-29)

Inom ÅHK arbetar vi utifrån en gemensam värdegrund

 • Målsättningen för ÅHK är att på olika sätt bidra till stimulerande aktiviteter för hundägare och hund, god hundhållning samt att bevaka hundägarnas intresse i olika instanser.
 • Som medlemmar på ÅHK är vi alla klubbens ansikte utåt.
 • Vi ska gemensamt värna om klubbens namn och klubbandan i alla sammanhang.
 • Vi skall gemensamt arbeta för att alla medlemmar sprider god hundkunskap, arbetar för god samhörighetskänsla och gemenskap och tycker det är viktigt och roligt att vara med i ÅHK.
 • Alla medlemmar är lika välkomna oavsett ålder, kön, inriktning på hundträning, hundras och utbildningsnivå.
 • All dressyr av hundar skall göras med beaktande av SKK:s policy relationen hund människa.
 • För att bibehålla och utveckla klubbens verksamhet är vi beroende av att alla betalar medlems- och kursavgifter i tid.

För arbetet inom klubben följer vi vår arbetsordning

 • Åtvidabergs Hundklubb är en lokalklubb inom Östergötlands Kennelklubb och följer som sådan SKK:s stadgar för lokalklubb.
 • Klubbens medlemsvalda styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten.
 • Styrelsen har till sin hjälp sektioner i respektive tränings-/tävlingsgren (lydnads-, agility-, och utställningssektion) som ansvarar för kurser, temakvällar, föreläsningar, tävlingar och utrustning inom respektive område. I varje sektion finns en ansvarig som har nära kontakt med styrelsen.
 • Alla möten i styrelse och sektioner protokollförs och publiceras på klubbens hemsida.
 • Frågor rörande sektionernas verksamhet kanaliseras via dessa i styrelsen. Sektionerna kan inte ta egna beslut, utan dessa tas av styrelsen, och verkställs sedan av sektionerna.
 • ÅHK vill förmedla god hundkunskap till hundägare och anordnar därför kurser. Aktuella kurser annonseras på klubbens hemsida och kurskatalog. Vid sidan av kursverksamheten anordnar även klubben dagaktiviteter, ungdomsgrupp, samträningar och helgkurser. Varje kurs har minst en utbildad instruktör. Klubben har en kurs- och instruktörsansvarig.

Reklam och sponsring

Hemsidan

 • Vi lägger inte ut reklam för andra klubbars kurser, tävlingar och liknande.
 • I gästboken kan andra klubbar skriva inlägg med länkar till egna hemsidor
 • I gästboken kan även företag och privatpersoner länka till information om kurser och liknande
 • Gästboken får inte användas som reklam eller i försäljningssyfte
 • Webmaster kan vid behov radera inlägg

Facebook (klubbens sida: Åtvidabergs Hundklubb)

 • Vi lägger inte ut reklam för andra klubbars kurser, tävlingar och liknande.
 • Sidan får inte användas av utomstående som reklam eller i försäljningssyfte.
 • Administratören kan vid behov radera kommentarer.

Byrackan

 • Vi lägger inte ut reklam för andra klubbars kurser, tävlingar och liknande.
 • Annonser i Byrackan bokas av annonsansvarig till av styrelsen beslutat pris

Tävlingar

 • Respektive sektion är ansvariga för eventuell sponsring i samband med tävlingar
 • Sponsring kan vara både i form av priser till tävlingar och som pengar

Regler för kursanmälan

 • Kursverksamheten anordnas som studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet.
 • Anmälan till en studiecirkel är bindande. Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi de villkor som Konsumentverket och Folkbildningsförbundet enats om.
 • Du har rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast en vecka före kursstart. Om betalning redan skett har du rätt att återfå hela kursavgiften.
 • Avbokar du dig senare än en vecka före kursstart får du betala en administrativ avgift på 
  100 kr.
 • Om du avbryter ditt deltagande i kursen när den har startat har du ingen rätt till återbetalning av kursavgiften.
 • Om klubben tvingas ställa in en cirkel har du rätt att återfå hela kursavgiften.
 • Fullständiga villkor: http://www.studieframjandet.se/ostergotland/Ovrigt/Anmalningsvillkor/.


För att alla ska trivas och för att minska risken för olyckor har vi ordningsregler

 • Du som hundägare är alltid ansvarig för vad din hund gör. Även om någon annan tillfälligt håller hunden.
 • Låt inte din hund hälsa okontrollerat på andra hundar och/eller människor.
 • Släpp inte din hund okontrollerat lös tillsammans med andra hundar på övningsplaner eller på klubbområdet.
 • Vi är alla ansvariga för att vår klubb ser ren och fräsch ut. Plocka upp efter din hund på alla klippta ytor samt gångstigarna i skogen. Återlämna träningsmaterial på sin plats. Släng skräp i papperskorgar. Varje termin anordnas städdagar på klubben där du är välkommen att hjälpa till.
 • Träningsutrustning och agilityhinder skall endast användas som sådan. Låt inte barn klättra eller leka på träningsutrustning.
 • Rasta hunden innan träning så olyckan inte är framme på våra planer.
 • Låt inte din hund kissa på agilityhinder eller på annan träningsutrustning.
 • Tikar som löper får inte vistas i klubbhuset. Från veckan före av klubben anordnad lydnadstävling får löptikar inte vistas på de planer där tävlingen skall hållas.
 • Hundar som vistas på klubben måste vara vaccinerade mot valpsjuka enligt Svenska Kennelklubbens bestämmelser vid tävlingsverksamhet. Vid kursdeltagande skall vaccinationsintyg visas upp vid första kurstillfället.
 • Kursverksamhet eller andra av styrelsens beslutade aktiviteter har förtur till samtliga planer på klubbområdet. Du som vill träna på klubbens planer får göra det när det inte bedrivs någon form av kursverksamhet.
 • Appellplanen får användas till agilityträning varje fredag och inte annan av klubben anordnad verksamhet pågår. Annan träning får då ske på klubbens andra planer.
 • Enskilda medlemmar får hyra klubbstuga, klubbområde, planer och utrustning (till exempel släpvagn) under förutsättning att de inte är upptagna och att de inte används för att bedriva konkurrerande verksamhet.
 • Klubbens bibliotek har böcker och tidningar för utlåning. Kontakta ansvarig instruktör eller serveringspersonal för tillgång till biblioteket. Alla lån skall antecknas på utlåningslistan