Åtvidabergs Hundklubb - ÅHK

Policy för Åtvidabergs Hundklubb 

(Reviderad 2020-05-01)

 

Åtvidabergs Hundklubb - lokalklubb i Östergötlands Kennelklubb
... är en förening som utgör en sammanslutning av hundintresserade med ändamålet är att sprida kunskap om hundar, hundträning och deras skötsel, samt främja intresset för hunden i samhället. Klubben bildades 1971 och blev lokal­klubb i Östergötlands Kennelklubb 1988.
 
Gemensam policy

Inom ÅHK arbetar vi utifrån en gemensam värdegrund

 • Målsättningen för ÅHK är att på olika sätt bidra till stimulerande aktiviteter för hundägare och hund, god hundhållning samt att bevaka hundägarnas intresse i samhället och olika instanser.
 • Som medlemmar på ÅHK är vi alla klubbens ansikte utåt.
 • Vi ska gemensamt värna om klubbens namn och klubbandan i alla sammanhang.
 • Vi skall gemensamt arbeta för att alla medlemmar sprider god hundkunskap, arbetar för god samhörighetskänsla och gemenskap och tycker det är viktigt och roligt att vara med i ÅHK.
 • Alla medlemmar är lika välkomna oavsett ålder, kön, inriktning på hundträning, hundras och utbildningsnivå.
 • All dressyr av hundar skall göras med beaktande av SKK:s policy relationen hund människa.
 • För att bibehålla och utveckla klubbens verksamhet är vi beroende av att alla betalar medlems- och kursavgifter och hjälper till på arbetsdagar och som funktionärer vid tävlingar.
Policy: styrelse och sektioner
 • Åtvidabergs Hundklubb är en lokalklubb inom Östergötlands Kennelklubb och följer som sådan SKK:s stadgar för lokalklubb.
 • Klubbens medlemsvalda styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten.
 • Styrelsen har till sin hjälp sektioner i respektive tränings-/tävlingsgren som ansvarar för kurser, temakvällar, föreläsningar, tävlingar och utrustning inom respektive område.
 • Alla möten i styrelse och sektioner protokollförs och publiceras på klubbens hemsida.
 • Frågor rörande sektionernas verksamhet kanaliseras via respektive sektionsansvarig till styrelsen. Sektionerna kan inte ta egna beslut, utan dessa tas av styrelsen, och verkställs sedan av sektionerna.
 • Reseersättning betalas ut enligt Skatteverkets rekomendationer för förtroendeuppdrag eller av styrelsen beslutade uppdrag.
 • Klubben tillhandahåller dator och skrivare till instruktörer och sektioners arbete. Om egen dator/skrivare används utgår ingen ersättning.
Policy: kurser och aktiviteter
 • ÅHK vill förmedla god hundkunskap till hundägare och anordnar därför kurser. Aktuella kurser annonseras på klubbens hemsida.
 • Vid sidan av kursverksamheten anordnar även klubben dagaktiviteter, samträningar och helgkurser.
 • Varje kurs har minst en utbildad instruktör. 
 • Vid aktiviteter öppna för alla har alltid medlemmar i ÅHK förtur.
Regler för kursanmälan
 • Kursverksamheten anordnas som studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet.
 • Anmälan till en kurs (studiecirkel) är bindande. Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi de villkor som Konsumetverket och Folkbildningsförbundet enats om.  http://www.studieframjandet.se/ostergotland/Ovrigt/Anmalningsvillkor/
 • Alla hundar som deltar på kurs eller annan aktivitet ska minst vara vaccinerad mot valpsjuka enl SKKs bestämmelser vid tävlingsverksamhet. Vaccinationsintyg ska uppvisas vid första kurstillfället.
 • För delatagande på kurs krävs medlemskapl i ÅHK och kursavgiften ska vara betald i god tid innan kursstart.
Policy: reklam och sponsring

Hemsida

 • Vi lägger inte ut reklam för andra klubbars kurser, tävlingar och liknande.
 • I gästboken kan andra klubbar skriva inlägg med länkar till egna hemsidor
 • I gästboken kan även företag och privatpersoner länka till information om kurser och liknande
 • Gästboken får inte användas som reklam eller i försäljningssyfte
 • Webmaster kan vid behov radera inlägg

Facebook  (Åtvidabergs Hundklubb) och Instagram (atvidabergs_hundklubb)

 • Vi lägger inte ut reklam för andra klubbars kurser, tävlingar och liknande.
 • Sidan får inte användas av utomstående som reklam eller i försäljningssyfte.
 • Administratören kan vid behov radera kommentarer.

Tävlingar

 • Respektive sektion är ansvariga för eventuell sponsring i samband med tävlingar.
 • Sponsring kan vara både i form av priser till tävlingar och som pengar.