Åtvidabergs Hundklubb - ÅHK

 

Kursanmälan är stängd.

Inom kort kommer vi påbörja planeringen av vårens kurser, och öppnar då upp anmälan igen.

 

Generella regler samt Info och villkor för kurser

arrangerade av Åtvidabergs Hundklubb

Åtvidabergs Hundklubb bedriver kursverksamhet under både vår och höst. Våra terminskurser innehåller normalt 8 eller 4 kurstillfällen, men andra alternativ kan förekomma.  Vårterminen startar i regel runt månadsskiftet mars/april och höstterminen börjar generellt i mitten av augusti. Eftersom deltagarantalet är begränsat i samtliga kurser tillämpas turordning enligt principen - anmälan/inbetalningsdag av kursavgift.

Kursavgifter

Kursavgiften betalas efter att du fått bekräftelse på din plats eller enligt instruktioner. 

Kursavgiften ska vara klubben tillhanda i god tid före första kurstillfället.

Medlemskap i Åtvidabergs Hundklubb krävs vid deltagande på alla terminskurser - se bli medlem.

Från och med 2020 är kursavgiften för terminskurserkurser 800 kr för 8 tillfällen eller 600kr för 4 tillfällen. Samträningsgrupper 400kr.

Eventuell kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Betalning: Kursavgift betalas in till Bankgiro 5189-6702 eller SWISH 123 224 4465. Uppge ditt namn och den kurs du anmält dig till på inbetalningen. OBS! Betala inte förän du fått bekräftelse på plats på kursen.

Alla kurser sker i samarbete med Studiefrämjandet.

 

En anmälan till en studiecirkel är bindande. Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi de villkor som Konsumentverket och Folkbildningsförbundet enats om.

Du har rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast en vecka före kursstart. Om betalning redan skett har du rätt att återfå hela kursavgiften.
Avbokar du dig senare än en vecka före kursstart får du betala en administrativ avgift på 100 kr.
Om du avbryter ditt deltagande i kursen när den har startat har du ingen rätt till åter­betalning av kursavgiften.

Om klubben tvingas ställa in en cirkel har du rätt att återfå hela kursavgiften.
Fullständiga villkor finns på

https://www.studieframjandet.se/om-oss/anmalningsvillkor/

Försäkringsskydd
Information om försäkringsskydd för Åtvidabergs Hundklubb finns här försäkringsskydd_åhk.pdf
Vaccination
Din hund måste vara vaccinerad mot valpsjuka enligt Svenska Kennelklubbens bestämmelser vid tävlingsverksamhet.
OBS Viktigt! Ta med vaccinationsintyg vid första kurstillfället!